PDA

View Full Version : Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum)


Strany : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

 1. Komunikujte s ministrom!
 2. Pozemkove upravy
 3. SUKR.hosp.rolnik
 4. Šampiňóny
 5. Blahoželanie
 6. Kvóty
 7. Požnohospodári môžu výrazne ovplyvniť CR
 8. Veterinárny zákon.
 9. Pozvánka
 10. SHR list
 11. Vykonávacie vyhlášky.
 12. Vážený pán minister
 13. Evidencia zvierat, Open Source a milóny okolo.
 14. informácia o dotácii
 15. dotácie
 16. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 17. Odbyt ošípaných
 18. O včelárstve
 19. Kríza v odbyte ošípaných
 20. Stredná drevárska škola
 21. Dotácie
 22. Kym nie je neskoro
 23. transparentnost
 24. vyvoj cien
 25. dovoz kuracieho masa
 26. Právny štát ?
 27. Vynos - znevýhod.oblasti
 28. Neduhy v naon slovenskom agrosvete
 29. Tokaj
 30. Dotaz
 31. organizácia trhu
 32. dotácie pripomienky
 33. Dvôležitá otázka!!!
 34. perličky,holuby a výnosy...
 35. dovoz kuracieho mäsa
 36. Izrael
 37. Minimálna cena mlieka
 38. Génové rezervy
 39. Génové rezervy
 40. Ziadost o zavaznu informaciu
 41. Dotacie
 42. Veselé Vianoce
 43. Osipane/Pan minister, pytam sa vas priamo..
 44. Podmienky pre vstup do EÚ
 45. Vydanie MP
 46. Zalesnovanie
 47. RE:perličky
 48. Blahoželenie k Vianociam
 49. Kompetencie samosprávnych orgánov
 50. kvotácia mlieka v roku 2003
 51. Prečo ministerstvo podporuje likvidáciu chovu koní na Slovensku
 52. Zásady kvótovania
 53. Kompetencie samospráv
 54. Kompetencia samospr.
 55. NOVÝ ROK 2003
 56. Kvota mlieka 2003 a kompetencie
 57. K 1. Rožníckej besede v tomto roku
 58. Pripomienky k dotačnému výnosu
 59. Podajme si ruky.
 60. Sektorový operačný program- pripomienky k materiálu
 61. kompetencie samospr8v
 62. Korupcia, alebo neferovost vlady?
 63. Pripomienky k dotáciám
 64. Pozvánka
 65. dotácie r.2003
 66. Pripomienky SZV k návrhu Výnosu...
 67. výnost dotacii
 68. Plytvanie fin.zdrojov
 69. Dotácie 2003
 70. vydanie MP
 71. Otázky pre ministra
 72. skúšanie vzoriek mlieka
 73. dotacie
 74. ochrana potravinárov SR
 75. Ako si to máme vysvetliť
 76. Prežijú u nás génové rezervy
 77. osobný list p. ministrovi
 78. štatút RKK
 79. Co je to VUEP
 80. Nesystémová odpadová legislatíva
 81. Podrobnejsie pripomienky k vynosu
 82. Rozpočet rezortných výskumných ústavov
 83. Trh s ošípanými
 84. Bonifikácia leasingových splátok
 85. Hrubé porušenie zásad Verejného predaja obilia.
 86. Podakovanie
 87. Dotazy k Výnosom r. 2003
 88. Prispevok na monografiu
 89. Tvorcom Výnosu....
 90. Smeruje slovenské včelárstvo k zániku?
 91. osobný list predsedu SZV 2
 92. Lesy SR
 93. Dotacie 2003
 94. Snem v Nitre
 95. Otázka k seminárom o vstupe do EU
 96. Repkový olej v 20-% DPH
 97. Podporuje ministerstvo zriadovanie intenzívnych sadov a plantáží
 98. Neefektívne využivanie prostriedkov na ochranu lesa v Lesoch SR.
 99. Akčný plán pre implem.NS ochr.biodiverzity na Slovensku 1998-2010
 100. Bonifikácia leasingových splátok
 101. Podpora
 102. dodavatežský úver
 103. metodický pokyn k výnosom-dotácie
 104. Odbyt ošípaných
 105. vlastníci pôdy sú paralyzovaní
 106. Lesy SR URGENCIA
 107. Dotácia 2003 - dotaz
 108. Dotácie 2003 pre včelárov
 109. Mäsoprodukt Spišské Vlachy a.s.
 110. podnet
 111. Neefektívne využivanie prostriedkov na ochranu lesa v Lesoch SR II.
 112. Spracovanie včelieho medu
 113. DPL
 114. skušanie vzoriek mlieka
 115. Bonifikácia leasingových splátok
 116. Ako začať
 117. Ako začať
 118. Výzva ministrovi
 119. účinnosť výnosu
 120. účinnosť výnosu
 121. podpora potravinarstva
 122. podpora potravinarstva
 123. podpora potravinarstva
 124. Výklad výnou 1/2-2003
 125. Poradťe pán minister
 126. Ekonomické ukazovatele
 127. splátkový predaj
 128. "Možno sa topiaci aj slámky chytí"
 129. Zakon o ochrane PPF
 130. možnosť riešenia
 131. Vápnenie trvalo trávnych porastov
 132. Definovanie termínu "Biele plochy" s návrhom na riešenie.
 133. Výzva
 134. Z nova ošípané
 135. Autorizácia laboratórií
 136. Námet pre MP SR na zváženie:
 137. Výzva
 138. Otazka
 139. Nápad
 140. Nevďačníci?
 141. žiadosť
 142. priplatok za bravcove maso
 143. Biznis po slovensky
 144. bravcové maso
 145. Včely
 146. morálny upadok
 147. Bolo požnohospodárstvo vopred obetované?
 148. Ako si to máme vysvetliť?
 149. Dostaneme odpoveď?
 150. Otázka
 151. Jatočné ošípané
 152. obchody s drevom
 153. Môžete pomôcť?
 154. Dotacie na ovčí syr
 155. blahoželanie
 156. Prosba o radu
 157. Bezcolný dovoz repky
 158. Sťažnosť na ŠFTR
 159. Podpora pestovania špargle
 160. V ŠPÚ je to tak
 161. Reforma v LH
 162. SAPARD
 163. bryndza
 164. V SPU je to tak
 165. Dotácie včelám, či bankám?
 166. Pôdohospodárska platobná agentúra
 167. dotácie na skladovanie tovaru vo VS
 168. Sucho 2003
 169. Požovníctvo
 170. Podpora vyroby bioetanolu
 171. dotacie
 172. eurouradnici
 173. požovníctvo
 174. Otázky k EU dotáciam
 175. nakup pôdy
 176. štátny podporný fond
 177. Systém priamych platieb
 178. Licencie na vývoz kukurice z úrody 2002
 179. Dotácie III.Q 2003
 180. spoplatnenie odberu vôd pre účely chovu rýb
 181. Spoplatnenie odberu povrchových vôd pre komerčný chov rýb.
 182. Nová CAP
 183. eko-polnohospodarstvo
 184. Najom za podu
 185. Dojem...
 186. Verifikácia pôdy Dolný Liptov
 187. Stred zaujmov v Nitre?
 188. Praca na Slovensku
 189. Praca
 190. Otázka k dotačnému výnosu
 191. K pestovaniu repky olejnej
 192. prosba
 193. Raz bude uznávanou krážovnou polí
 194. Financovanie kafilérií
 195. K článku v denníku SME
 196. pravidla SPF
 197. Korporativizmus a komory
 198. Schválili Plán rozvoja....
 199. Novela požovného zákona a odstrel psov
 200. Keď na Slovensku je to tak...
 201. Kam spejeme
 202. Kam spejeme
 203. stavy hospodárskych zvierat 2004
 204. Vynatie pody
 205. Podpora bioetanolu
 206. Vstup do lesa
 207. Stanovisko k metodike vyčíslenia škôd
 208. škody za sucho
 209. Rozhodnutie ekonóma
 210. Manažérske poradenstvo
 211. Podpora stanoviska RPPk Zvolen
 212. Novela zákona č. 23/1962 Zb. o požovníctve
 213. Divodý východ
 214. Neopakovatežná príležitosť pre manažérov prvovýroby
 215. Min.výmera.
 216. dotácie
 217. Lesná spoločnosť Urbariát
 218. Vyhlásenie Zväzu výrobcov krmív, skladovatežov a obchodných spoločností
 219. Dotácie
 220. prosba2
 221. dvojaký meter?
 222. Slnečnica výrazne pomohla včelárom
 223. škody počasím
 224. Nájom a odkúpenie pôdy
 225. Žiadosť k rieš. odbyt. obilia
 226. chov oviec
 227. Demagogické reči ministra Zajaca
 228. reštitúcie - diskusia
 229. Krátené dotácie na chov dojčiacich kráv
 230. prosba3
 231. štatistika
 232. Veža filozofovania. ale málo praktických výsledkov,
 233. Prosba
 234. riesenie sucha
 235. V ŠPÚ to zostalo tak
 236. Ako to vidí minister financií Miklós
 237. Sucho
 238. Nový zákon o požovníctve
 239. vstup do EU
 240. Najom za podu 2
 241. kafilérie
 242. sucho 2003
 243. Termín predloženia žiadostí o podporu zo zdrojov SAPARD
 244. Liečivé rastliny miesto nadbytočnej ocele
 245. rozdežovanie dotácii na sucho
 246. prispevok EU
 247. Vratka za naskladnenie,vyskladnenie cez IPA
 248. Spracovanie nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu
 249. dotacie
 250. Vedecko výskumné základne