PDA

View Full Version : Fórum o využívaní poľhohospodárskej pôdy


 1. informácia
 2. Neseriózny poľnohospodársky subjekt
 3. Stašky
 4. Stašky
 5. Súpis verifikátorov
 6. zaburinenosť pozemku
 7. vynatie z pôdneho fondu
 8. zaburitelnost
 9. stihne sa to ešte tohoto roku?
 10. je 5100 polnohospodarskou podou?
 11. ZAburinenie
 12. projektu pre zímožnosti získania dotácií na pestovenie rýchlorastúcich drevín
 13. Porušovanie zákona č. 220/2004
 14. Porušovanie zákona č. 220/2004
 15. podiel vlastnika
 16. dotacia na pôdu
 17. Nelegálny tábor na lesných pozemkoch v Richnave
 18. Nelegálny tábor na lesných pozemkoch v Richnave
 19. Vynatie pody z podneho fondu po novom
 20. právna rada
 21. Prosba o info
 22. náhradné pozemky a čo dalej
 23. vzor zmluvy vypovedania nájmu poľ.pôdy
 24. platnosť nájomných zmlúv po komasácii
 25. Náhradný pozemok - užívateľ verzus majiteľ
 26. Ukončenie nájmu
 27. Zrušenie nájomnej zmluvy
 28. rada pre obhospodarovanie..
 29. zaburinené pozemky
 30. výzva na vrátenie a prevzatie pozemku
 31. Spoluvlastnicky podiel pri výpovedi nájomnej zmluvy
 32. Výpoveď nájomnej zmluvy
 33. Družstvo nechce vydať pôdu
 34. Neopravnené poberanie priamych platieb na pôdu čo s tým?
 35. otazka
 36. Mladý poľnohospodár
 37. výpoveď nájomnej zmluvy ak nájomca zanikol
 38. Výskyt burín
 39. prispevok na obhospodarovanie pody
 40. Zákon 140/2014, predaj polnohospodarskej pody
 41. pôda pre mladého farmára
 42. Problem z vydanim polnohospodarskej pody.
 43. vydanie náhradného pozemku
 44. Ako sa začinajuci polnohospodar dostane ku pode
 45. Záujem o prenájom 1 ha pôdy - SÚRNE
 46. otazka pasenie na ornej pôde
 47. Dotacia TTP
 48. Info. ohľadom predaja pozemku
 49. Súhlas vlastníka pôdy
 50. platenie za podnájom
 51. náhradné pozemky
 52. Výzva na vratenie prenajatých pozemkov
 53. dotácia na výrub krov na poľnohospodárskej pôde
 54. Obnova TTP
 55. Kúpa pozemkov mladým poľnohospodárom
 56. čistenie lúk a pasienkov od náletových drevín
 57. Stavba RD v extraviláne
 58. Náhradny pozemok
 59. vydanie pôdy
 60. Využitie TTP
 61. Orná pôda PREDAJ/PRENÁJOM
 62. nájomná zmluva
 63. Orna pôda
 64. §12a ods. 14
 65. Právo uživateľa PP
 66. Právo uživania PP
 67. Právo uživania PP