View Single Post
Starý 25-10-2016, 15:01   #2
Odbor komunikácie 1
Moderátor
 
Odbor komunikácie 1's Avatar
 
Registrovaný od: May 2011
Príspevky: 286
Počiatočné Re: právna úprava?

Obsah kyseliny erukovej naozaj upravuje - vyhláška MPRV SR č. 38/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave, do ktorej bola trasponovaná „Smernica Komisie 80/891/EHS týkajúca sa analytickej metódy spoločenstva na stanovenie obsahu kyseliny erukovej v olejoch a v tukoch určených pre ľudskú spotrebu a v potravinách obsahujúcich pridané oleje a tuky“. Táto smernica má taktiež chybný slovenský preklad, ktorý sa týka „kyseliny dokozánovej“ správne „kyseliny dokozénovej“; „plynovo-kvapalná chromatografia“ správne „plynovo-kvapalinová chromatografia“, ale smerodajné je, že anglická formulácia tejto smernice je správna a vykonateľná (COMMISSION DIRECTIVE 80/891/EHS relating to the Community method of analysis for determining the erucic acid content in oils and fats intended to be used as such for human consumption and foodstuffs containing added oils or fats). Momentálne Vám odporúčame riadiť sa smernicou v anglickom jazyku. MPRV SR už pracuje na oprave slovenského prekladu smernice.
__________________
S pozdravom

Odbor komunikácie a marketingu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
e-mail: [email protected]
Odbor komunikácie 1 je offline   Odpovedať s citovaním