AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Hľadaj v diskusiách
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Zobrazujem 1 až 25 z 37
Hľadanie trvalo 0.01 sekúnd.
Hľadaj: Príspevok poslal: hozova
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 14-04-2008, 11:26
Reakcie: 6
Zobrazenia: 27,199
Zaslaný hozova
Re: Kompetencie InŠpektorov Rvps

Dobry den,

Kompetencie veterinárnych inšpektorv nájdete v zákone 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a kompetencie inšpektorov, ktorý vykonávajú úradnú kontrolu potravín ich povinnosti ako i...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 08-04-2008, 09:06
Reakcie: 6
Zobrazenia: 27,199
Zaslaný hozova
Re: Kompetencie InŠpektorov Rvps

Dobrý deň,

Úlohy a organizácia úradnej kontroly potravín, teda úlohy a právomoci inšpektorov úradnej kontroly potravín (t.j. výroba bezpečných potravín a ostatných požívatín, manipulácia s nimi a...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 31-03-2008, 11:37
Reakcie: 1
Zobrazenia: 15,167
Zaslaný hozova
Re: sklady

Dobrý deň,

V SR platí zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje podmienky výroby bezpečných potravín a ostatných požívatín, manipuláciu s nimi a ich...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 06-03-2008, 12:33
Reakcie: 1
Zobrazenia: 15,299
Zaslaný hozova
Re: Začať podnikať

Dobrý deň,

výroba mäsových výrobkov spadá pod kompetencie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Úlohy v súvislosti s týmto zákonom plní Štátna veterinárna a potravinová správa SR a...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 25-10-2007, 06:38
Reakcie: 1
Zobrazenia: 16,384
Zaslaný hozova
Re: Sterilizovaná zelenina.

dobry deň,

dakujem Vam velmi pekne za Váš mail a upozornenie, že Vám chýba odpoveď.
Podľa zákona č. NR SR č. 152/1995 Z.z. o potrabinách v znení neskorších predpisov § 30a ods. (2) Ministerstvo...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 12-09-2007, 11:24
Reakcie: 2
Zobrazenia: 22,828
Zaslaný hozova
Re: Odborná spôsobilosť

Dobrý deň,

Dňom 1.1.2006 vstúpilo do platnosti nariadenie (ES) č. 852/2004 EP a ER o hygiene potravín – toto nariadenia sa vzťahuje na všetky stupne výroby, spracovania a distribúcie potravín teda...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 03-09-2007, 08:53
Reakcie: 2
Zobrazenia: 23,794
Zaslaný hozova
Re: Gazdovský chlieb

Dobrý deň,

Pri označovaní potravín sa všeobecne vychádza z druhej časti druhej hlavy PK SR: "Označovanie potravín" a samozrejme príslušnej komoditnej hlavy, v tomto prípade tretej časti 13.hlavy PK...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 16-07-2007, 05:57
Reakcie: 1
Zobrazenia: 16,323
Zaslaný hozova
Re: vlastné kontroly - bitúnok

Dobrý deň,

Prevádzkovateľ v predmetnej veci týkajúcej sa zníženiu frekvencie odberu vzoriek musí podľa zák.č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti podať žiadosť na Štátnu veterinárnu a...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 12-07-2007, 07:38
Reakcie: 1
Zobrazenia: 15,337
Zaslaný hozova
Re: Prebytkári

Dobrý deň,

V zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov podľa § 23 ods. 1 Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR, KVPS a RVPS) vykonávajú...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 08-06-2007, 06:07
Reakcie: 1
Zobrazenia: 12,859
Zaslaný hozova
Re: surove vajicka

Dobrý deň,
podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov poskytovanie služieb spoločného stravovania (príprava a predaj hotových jedál) spadá do kompetencie Úradu...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 05-06-2007, 11:55
Reakcie: 1
Zobrazenia: 12,216
Zaslaný hozova
Re: SÚRNE!!! Potraviny na gazdovskom (hospodárskom) dvore

Dobrý deň,
O agroturistike sa hovori v Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013. V tomto Programe bude agroturistika podporovaná v rámci opatrenia „Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 21-05-2007, 10:21
Reakcie: 1
Zobrazenia: 12,875
Zaslaný hozova
Re: Import potravín

Dobrý deň,

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR pripravilo návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vykonávajú ustanovenia niektorých článkov...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 14-05-2007, 12:24
Reakcie: 2
Zobrazenia: 13,613
Zaslaný hozova
Re: Podnikové laboratórium

Dobrý deň,

Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a všetkých Európskych predpisov, ktoré sa týkajú potravinového práva povinnosťou prevádzkovateľa...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 19-02-2007, 07:12
Reakcie: 1
Zobrazenia: 15,282
Zaslaný hozova
Re: Označenie mernej jednotky na cenovke

Dobrý deň,

Podľa vyhlášky č. 545/2002 Z. z. o spôsobe označovania výrobkov cenami „musí byť výrobok predávaný spotrebiteľovi označený informáciou o predajnej cene a informáciou o jednotkovej cene ,...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 02-02-2007, 08:53
Reakcie: 1
Zobrazenia: 13,039
Zaslaný hozova
Re: Zabíjačky

Dobrý deň,
v súvislosti s Vašim dotazom som oslovila Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, ktorá mi zaslala nasledovnú odpoveď:

Prvého februára tohto roku nadobudol účinnosť zákon č. 39/2007...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 02-01-2007, 08:18
Reakcie: 1
Zobrazenia: 12,934
Zaslaný hozova
Re: Označenie výrobcu na výrobku

Dobrý deň,
Všeobecné požiadavky na označovanie potravín (§ 3 výnosu MP SR a MZ SR č. 1187/2004-100 v znení neskorších predpisov) ustanovujú, že v označení balených potravín musí byť (okrem iného)...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 02-01-2007, 08:10
Reakcie: 2
Zobrazenia: 12,629
Zaslaný hozova
Re: Vysávač v sklade

Dobrý deň,

1.1.2004 vstúpili do platnosti nariadenia – nariadenie (ES) č. 852/2004 EP a ER o hygiene potravín a pre produkty živočíšneho pôvodu nariadenie (ES) č. 853/2004 EP a ER, ktorým sa...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 12-12-2006, 13:26
Reakcie: 2
Zobrazenia: 13,260
Zaslaný hozova
Re: Sanitačný poriadok v aute

Dobrý deň,
rada by som Vám poskytla odpoveď, ale poprosím Vás konkretne napísať o aké potravinové články sa jedná.
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 01-12-2006, 08:10
Reakcie: 4
Zobrazenia: 14,413
Zaslaný hozova
Re: OZ na spracovanie.

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR nie je možné predávat ovocie a zeleninu, pre ktoré sú stanovené normy kvality,zavädnute a nečerstvé .

Hovorí o tom...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 02-11-2006, 09:35
Reakcie: 4
Zobrazenia: 14,413
Zaslaný hozova
Re: OZ na spracovanie.

Dobry den,

na zaklade Vašho podnetu sme požialadali o odpoveď Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, nakoľko táto oblať spadá do jej kompetencie.

ŠVPS SR poskytla nasledovnú odpoveď:

Plodiny...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 17-10-2006, 13:25
Reakcie: 3
Zobrazenia: 36,446
Zaslaný hozova
Re: Platnosť zdravotného preukazu

Dobrý deň,

v podstate máte pravdu, ale zoberte to aj z inej strany. Manipulujete, ponúkate a predávate potraviny spotrebiteľovi. Vašim prvoradým cieľom by mala byť ochrana zdravia spotrebiteľa. A...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 10-10-2006, 13:48
Reakcie: 3
Zobrazenia: 36,446
Zaslaný hozova
Re: Platnosť zdravotného preukazu

Dobrý deň,

táto problematika spadá do kompetencie Ministertsva zdarvotníctva SR.

V súčasnosti platí Nariadenie vlády SR č. 337/20006 z 10. mája 2006 o podrobnostiach o prevencii a kontrole...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 30-06-2006, 12:43
Reakcie: 1
Zobrazenia: 13,798
Zaslaný hozova
Re: Označovanie pečiva

Dobrý deň

13. hlava PK SR na jedlé obilie a výrobky z obilia § 24 upravuje podmienky, za ktorých možno používať v názve chleba špecifikácie ako „pšeničný“, „ražný“, „grahamový“ a pod., ale...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 28-06-2006, 13:52
Reakcie: 3
Zobrazenia: 17,753
Zaslaný hozova
Re: § 12 predaj potravín i)

Dobry deň.

Dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti potravinárskych výrobkov, tak ako sú definované v § 2 ods. 23 a 24 zákona č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov, určuje...
Fórum: Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív 20-06-2006, 09:27
Reakcie: 1
Zobrazenia: 12,778
Zaslaný hozova
Re: označenie rozbaľovaných výrobkov DS

Dobrý deň,

Ustanovenie zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov § 12 ods. 1 písm i) (ten kto predáva potraviny je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane...
Zobrazujem 1 až 25 z 37

 
Prejdi na

Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 23:18.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..