PDA

View Full Version : Európska únia


 1. Záujem včelára o legislatívu pre med
 2. Na aktuálnu tému týchto dní
 3. Medzinarodne pracovne projekty ?
 4. Z pohľadu včelára poľnohospodára
 5. José Manuel Barroso v Prahe
 6. Zvíťazí odbornosť, alebo závislosť
 7. Stále dokola a bezvýsledne
 8. Odbornosť nie, skôr pozorujem závislosť
 9. EÚ sa diametráln líši od Sev. Ameriky....
 10. SÚRNE!!! Hospodársky (gazdovský) dvor + potraviny
 11. kto mi pomoze??
 12. Ako si otvorit RANČ alebo legislativa koni?
 13. Dotácie na stavbu SILA
 14. dotácia na lesny traktor
 15. Marketingový kurz pre farmárky
 16. dovoz sadenic zo zahranicia
 17. Výška dotácií v Nemecku / na Slovensku
 18. Nova europska sutaz!!!
 19. dotacie z eurofondov
 20. chov koni
 21. Podpora zeleninárstva v SR
 22. Podpora zeleninárstva v SR
 23. Fondy EÚ na podporu ekologického poľnohospodárstva
 24. Povolenie na vývoz vajec na priemyselné spracovanie do zahraničia
 25. Dodržiavanie zaťaženia VDJ na 1ha TTP pri priamych platbách
 26. Založenie hodinárskej farmy
 27. Dotácie na kone
 28. výzva na projekty pre potravinárov