AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Pôdohospodárske fórum > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Diskusia na poľnohospodárske témy - všeobecne, rozvoj vidieka, legislatíva, poradenstvo...

Odpovedať
 
Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Starý 19-02-2018, 14:17   #441
SHR-Jana
člen
 
Registrovaný od: Apr 2017
Príspevky: 20
Počiatočné Re: Vyhodnotenie dotácie Mladý Farmár 2016

Ma niekto niečo nové.
SHR-Jana je offline   Odpovedať s citovaním
Sponzorované odkazy
Starý 23-02-2018, 09:16   #442
Andrej 83
člen
 
Registrovaný od: May 2017
Príspevky: 6
Počiatočné Re: Vyhodnotenie dotácie Mladý Farmár 2016

Zatiaľ nič nové ani u nás, ale študoval som príručku pre prijímateľa a v nej sa píše že celé posudzovanie žiadosti o platbu vrátane vyplatenia prostriedkov má prebehnúť do štyroch mesiacov. Samozrejme dali si tam aj poznámku že ak bude veľa žiadostí môže PPA podať žiadosť o predĺženie tejto doby. Keďže sme žiadosť poslali koncom januára skôr ako koncom mája peniaze nečakám.
Citujem z príručky:

2. PPA zaregistruje ŽoP (paušálna platba) najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia jej písomnej verzie.
3. PPA vykoná kontrolu ŽoP (t. j. administratívnu kontrolu, prípadne aj finančnú kontrolu na mieste) v súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka. V prípade formálnych nedostatkov vyzve PPA prijímateľa, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť (po dobu doplnenia ŽoP sa spracovanie ŽoP pozastavuje). V prípade závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, PPA žiadosť zamietne.
4. Po vykonaní kontroly PPA ŽoP schváli, neschváli alebo pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o relevantnú sumu.
5. V prípade nedostatkov PPA vypracuje návrh správy z administratívnej finančnej kontroly alebo z finančnej kontroly na mieste (ďalej len „návrh správy“) o zistených nedostatkoch a doručí ju prijímateľovi. Prijímateľ je oprávnený podľa písm.b) ods. 1 § 21 zákona č. 357/2015 Z.z. podať v lehote stanovenej v návrhu správy písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy. Ak prijímateľ neuplatní námietky v stanovenej lehote, považujú sa zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované.
6. V prípade nezistených nedostatkov PPA vypracuje správu z administratívnej finančnej kontroly a zašle ju prijímateľovi.
7. Po odsúhlasení ŽoP, na základe správy vykoná PPA v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. základnú finančnú kontrolu do 7 pracovných dní. PPA vykoná overenie formálnej správnosti, pravdivosti a kompletnosti vyplnenia správy, overí súlad deklarovanej sumy so schváleným rozpočtom PPA.
8. Po vykonanej finančnej kontrole PPA je povinná ihneď, najneskôr do 5 pracovných dní, zadať platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice z rozpočtovaných výdavkov (z výdavkového účtu PPA) pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
PPA je povinná vykonať postupy uvedené v bodoch 2. až 8. v termíne do 4 kalendárnych mesiacov od prijatia kompletnej ŽoP s relevantnou dokumentáciou.
9. PPA zahrnie oprávnené výdavky do svojho účtovníctva, na základe čoho budú tieto zahrnuté aj do vyhlásenia o výdavkoch predkladaného Komisii.
3) PPA a orgány kontroly majú právo kedykoľvek vykonať kontrolu projektu (aktivity) na mieste. Prijímateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste. Z kontroly na mieste vypracuje PPA/vypracujú orgány kontroly správu, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca prijímateľa. V prípade uskutočnenia kontroly na mieste sa doba preplatenia oprávnených výdavkov prijímateľovi predĺži o 20 pracovných dní.
4) PPA uchováva originály ŽoP, originály správy z administratívnej finančnej kontroly a ostatné dokumenty podľa zoznamu dokumentov priloženého k ŽoP v súlade s čl. 32 vykonávacieho nariadenia (ES) č. 908/2014 a § 35 a § 36 zákona č. 431/2002 Z.z. Originály účtovných dokladov a výpisov z účtov sa vždy musia nachádzať u prijímateľa.
5) PPA má právo požiadať orgán finančného riadenia o výnimku zo SFR EPFRV týkajúcu sa lehôt stanovených na vybavenie ŽoP v osobitne odôvodnených prípadoch (napríklad pri zaregistrovaní počtu ŽoP, ktoré nie je PPA schopná spracovať v stanovených termínoch)
Andrej 83 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 23-02-2018, 10:38   #443
GazdaM
člen
 
Registrovaný od: Jun 2017
Príspevky: 2
Počiatočné Re: Vyhodnotenie dotácie Mladý Farmár 2016

Predpokladám, že už sú aj taký, u ktorých tá 4 mesačná doba aj uplynula...
GazdaM je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 06-03-2018, 22:49   #444
SHR-Jana
člen
 
Registrovaný od: Apr 2017
Príspevky: 20
Počiatočné Re: Vyhodnotenie dotácie Mladý Farmár 2016

Dostaneme vôbec niečo
SHR-Jana je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 16-03-2018, 11:24   #445
Misko13
člen
 
Registrovaný od: Apr 2017
Príspevky: 22
Počiatočné Re: Vyhodnotenie dotácie Mladý Farmár 2016

Nam uz o niekolko dni vyprsi 4 mesacna lehota na preplatenie Ziadosti o platbu. Zatial nas nikto ani len nekontaktoval :-(
Tento stat absolutne nefunguje
Misko13 je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať


Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Vyhľadávanie v téme:

Rozšírené hľadanie

Pravidlá prispievania
- nemôžete začať novú tému
- nemôžete odpovedať na príspevky
- nemôžete posielať príspevky s prílohami
- nemôžete upravovať vaše príspevky

vB kód je zapnutý/í
Smajlícizapnutý/í
[IMG] kód je zapnutý/í
HTML kód je zapnutý/í
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 18:21.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..