AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum)
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) Tu môžete klásť otázky ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Odpovedať
 
Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Starý 16-09-2019, 20:10   #1
Štefan7777
člen
 
Registrovaný od: Sep 2019
Príspevky: 1
Počiatočné Pladba pre mladého poľnohospodára

Dobrý deň

ako tvorcu legislatívy NV SR č. 342/2014 Vás prosím o stanovisko či spĺňam podmienku praxe a teda som oprávnený na platbu za mladého poľnohospodára.

Prvýkrát som predložil jednotnú žiadosť na plochu spolu so žiadosťou aj na výkrm dobytka dňa 26.6.2017 (v tomto roku bol posunutý posledný termín na predkladanie žiadostí). Platba za rok 2017 mi bola PPA rozhodnutím schválená so sankciou za neskoré podanie. Následne som v roku 2018 dňa 12.4. podal jednotnú žiadosť (na plochu aj výkrm dobytka). Platba za rok 2018 mi bola tiež PPA schválená.

V roku 2019 som podal na PPA jednotnú žiadosť, v ktorej som požiadal okrem platby na plochu, viazanej platby na výkrm dobytka aj platbu na mladého poľnohospodára. Ako prílohu som doložil osvedčenie o vykonaní kurzu k mladému poľnohospodárovi, ktorý som absolvoval v Agroinštitúte Nitra.

PPA mi odmieta uznať prax. Podľa môjho názoru neoprávnene.

V zmysle § 12 ods. 2 NV SR 342/2014 sa mi poskytne platba na mladého poľnohospodára (keďže neplním podmienku ukončeného poľnohospodárskeho, potravinárskeho alebo veterinárneho vzdelania) ak preukážem prax najmenej 18 mesiacov v poľnohospodárskej prvovýrobe a absolvujem akreditovaný kurz. Obidve podmienky som splnil. V nariadení 342/2014, ktoré je právne záväzné ďalšie podrobnosti nie sú špecifikované. Podrobnejšie vysvetlenie by mohlo byť v usmernení č. 3629/2019-640 platnom k dátumu podania žiadosti. Tam som sa dočítal iba: u FO nepodnikateľa sa za založenie považuje prvé predloženie žiadosti o platbu SAPS – táto veta sa vzťahuje na môj prípad. Ďalej je okrem iného vysvetlené ako preukáže prax SHR (doklad o vydaní osvedčenia SHR a potvrdenie k aktuálnemu dátumu, teda k podaniu žiadosti). Mám za to, že v mojom prípade si PPA môže u mňa preveriť prax z podania JŽ za roky 2017, 2018 a 2019. Od prvého predloženia žiadosti v roku 2017 som rovnako ako SHR vykonával prax v poľnohospodárstve (kosil, zberal seno z TTP, pásol , choval býky). Ako lepšie preukázať prax v poľnohospodárstve. V rokoch 2017 a 2018 som stále mal málo praxe, teda som nemohol ešte požiadať o platbu na mladého. Až pri predložen&iacu te; žia dosti v roku 2019 som mal dostatočnú prax - 21 mesiacov. Kurzom som si doplnil teoretické vedomosti. Sám sebe prax potvrdiť nemôžem. Považujem za diskrimináciu ak SHR (pretože má inú právnu formu) sa uzná prax doložením osvedčenia a potvrdenia platnosti SHR a mne nie. Absolvovanie kurzu ma stálo nemalé prostriedky a očakával som v ďalších rokoch ich návratnosť. Nariadenie 342 predsa platí pre FO nepodnikateľov rovnako ako pre FO podnikateľov – SHR. Táto platba predsa bola určená pre novozačínajúcich poľnohospodárov – bez ohľadu na právnu formu. Mám záujem aj naďalej sa venovať poľnohospodárskej činnosti, preto prosím o Vaše kladné stanovisko k uznaniu mojej praxe.

Ďakujem
Štefan7777 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 24-09-2019, 10:22   #2
Odbor komunikácie 1
Moderátor
 
Odbor komunikácie 1's Avatar
 
Registrovaný od: May 2011
Príspevky: 285
Počiatočné Re: Pladba pre mladého poľnohospodára

Dobrý deň,

v zmysle § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z.), musí žiadateľ o platbu pre mladých poľnohospodárov ako alternatívu k § 12 ods. 1 písm. c) spĺňať podmienku 18 mesiacov praxe v poľnohospodárskej prvovýrobe a absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu alebo obdobného kurzu v inom členskom štáte zameraného na poľnohospodárske podnikanie.

V zmysle § 13 ods. 5 písm. b), žiadateľ o platbu pre mladých poľnohospodárov predkladá na účely preukázania splnenia podmienky podľa § 12 ods. 2 pracovnú zmluvu, dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad. V zmysle usmernenia MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktoré poskytuje výklad zákonodarcu k príslušným záväzným ustanoveniam nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ako aj k vybranej legislatíve EÚ v oblasti priamych platieb s cieľom asistovať žiadateľom o priame platby v procese predkladania a administrácie žiadostí o priame platby, na splnenie podmienky praxe nepostačuje čestné vyhlásenie o bezodplatnom výkone poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskom podniku alebo inom obdobnom podniku.

Z uvedeného vyplýva, že preukázanie podmienky praxe je potrebné vykonať spôsobom, ktorý poskytne presvedčivý dôkaz o výkone poľnohospodárskej činnosti v stanovenej dĺžke, pričom príslušná legislatíva uvádza demonštratívny výpočet dokladov, ktoré je možné na tento účel predložiť. Samotné rozhodnutie o schválení priamych platieb za príslušný rok, alebo predchádzajúce roky, nie je v kontexte preukázania podmienky praxe vo všeobecnosti posudzované ako doklad na účely § 13 ods. 5.

Táto odpoveď sa poskytuje výlučne na základe údajov uvedených v otázke, pričom neprejudikuje výsledok akýchkoľvek prebiehajúcich alebo budúcich konaní vo veci a nezakladá právny nárok na poskytnutie priamych platieb. Odpoveď je interpretáciou ustanovení nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. a príslušnej legislatívy EÚ. V prípade sporu zahŕňajúceho ustanovenia právne záväzných aktov EÚ uvedených v tejto odpovedi, je to v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ Súdny dvor Európskej únie, ktorý poskytuje konečný výklad platného práva EÚ. Spory zahŕňajúce ustanovenia nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. rozhodujú všeobecné súdy SR a Ústavný súd SR je oprávnený rozhodnúť o ich prípadnom nesúlade s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a so zákonmi.
__________________
S pozdravom

Odbor komunikácie a marketingu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
e-mail: info@land.gov.sk
Odbor komunikácie 1 je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať


Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Vyhľadávanie v téme:

Rozšírené hľadanie

Pravidlá prispievania
- nemôžete začať novú tému
- nemôžete odpovedať na príspevky
- nemôžete posielať príspevky s prílohami
- nemôžete upravovať vaše príspevky

vB kód je zapnutý/í
Smajlícizapnutý/í
[IMG] kód je zapnutý/í
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 05:40.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..