View Single Post
Starý 14-05-2007, 12:24   #2
hozova
moderátor
 
Registrovaný od: Jun 2005
Príspevky: 37
Počiatočné Re: Podnikové laboratórium

Dobrý deň,

Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a všetkých Európskych predpisov, ktoré sa týkajú potravinového práva povinnosťou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý vyrába potraviny, manipuluje s nimi a uvádza ich do obehu, je povinní zabezpečovať podmienky dodržiavania hygieny, požiadavky zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaných potravín a zabezpečovať podmienky a predpoklady, aby potraviny zodpovedali ustanoveniam zákona o potravinách. Pričom závisí od samotného prevádzkovateľa podniku či si vybuduje vlastné podnikové laboratórium alebo si zmluvne dojedná so súkromným laboratóriom kontrolu kvality a bezpečnosti vyrábaných a ponukaných potravín spotrebiteľovi. No však zákon o potravinách ako aj legislatíva EÚ v oblasti potravinového práva hovorí o úradných laboratóriách, ktoré musia spĺňať určite požiadavky, podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER o úradných kontrolách - príslušný orgán (to je MP SR) smie menovať len úradné laboratóriá, ktoré pracujú a sú vyhodnotené a akreditované podľa nasledujúcich európskych noriem:
(a) EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na príslušnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“,
(b) EN 45002 „Všeobecné kritériá vyhodnocovania skúšobných laboratórií“,
(c) EN 45003 „Systém akreditovania skúšobných a kalibračných laboratórií – Všeobecné požiadavky na prevádzku a uznávanie“, pri čom sa berú do úvahy kritériá pre rôzne skúšobné metódy, stanovené v potravinovom a krmivovom práve spoločenstva.
Zároveň podľa novely zákona o potravinách ministerstvo poveruje úradné laboratóriá vykonávaním analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole, pričom tieto laboratóriá musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER.

Zákon o potravinách a ani legislatíva EÚ v oblasti potravín nehovorí o podnikových laboratóriách a povinnostiach laborantiek a ani neupravuje náplň práce pracovníkov v potravinárskych prevádzkach. Náplň práce Vám dáva zamestnávateľ a vyplýva zo Zákonníka práce a smerníc EÚ v oblasti práce. Zákonník práce nespadá do kompetencie pod Ministerstvo pôdohospodárstva SR ale Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vo Vašom prípade je potrebné, aby ste sa s Vašimi otázkami obrátili priamo na nich. Tak isto pracovná zmluva je záležitosťou pracovného práva a netýka sa práva v oblasti bezpečnosti potravín.

Naposledy upravil hozova : 14-05-2007 o 12:29.
hozova je offline   Odpovedať s citovaním