View Single Post
Starý 15-01-2020, 16:36   #3
Ján Obšitník
člen
 
Registrovaný od: Aug 2006
Lokalita: Humenné
Príspevky: 7
Počiatočné Re: Zmena kultúry pôdy SAD na OP

ZMENY DRUHOV POZEMKOV

§ 9 zákona č.220/2004 Z.z.:


Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa vydá záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku, ak ide o zmenu


a)jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku; pri návrhu zmeny vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku si vyžiada odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy obsahujúce zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja,


b)nepoľnohospodárskeho druhu pozemku, okrem lesného pozemku, na poľnohospodársky druh pozemku; v prípade potreby si vyžiada odborné stanovisko pôdnej služby.


(4)Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú:


a)kópia z katastrálnej mapy, údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo identifikácia parcely, ak vlastnícke právo k pozemku nie je evidované na parcele registra „C“ katastra, vyjadrenie vlastníka pozemku a vyjadrenie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny,9a) alebo


b)geometrický plán, ak dochádza k deleniu parcely.
Ján Obšitník je offline   Odpovedať s citovaním
Sponzorované odkazy