View Single Post
Starý 20-01-2011, 10:48   #2
Odbor komunikácie MPSR
člen
 
Registrovaný od: Dec 2007
Príspevky: 318
Počiatočné Re: Liberalizácia trhu v EÚ - to sú aj kontaminované potraviny dioxínmi

Na základe nariadenia ministra pôdohospodárstva p. Zsolta Simona vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa v súvislosti s dioxínovou aférou zvýšenú kontrolu nad vajcami, hydinovým a bravčovým mäsom nemeckého pôvodu v distribučných sieťach v Slovenskej republike. Odbery vzoriek sa vykonávajú podľa noriem platných v rámci EÚ tak, aby pokryli čo najväčší rozsah trhu s potravinami. Všetky vzorky sú analyzované akreditovanou bioanalytickou metódou CALUX, ktorej cena podľa platného cenníku v rámci ŠVPS SR je 331,90 EUR (http://www.svuba.sk/dokumenty/Sadzobnik2010.pdf – položka 16053). V prípade preukázania výskytu dioxínov vo vzorke sa táto posiela do Národného referenčného laboratória pôsobiaceho na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktoré vykonáva podrobné stanovenie dioxínov referenčnou metódou plynovej chromatografie s príslušným typom detekcie. Cena analýzy touto metódou sa pohybuje od 600.- do 1000.- EUR podľa náročnosti prípravy vzorky. Doposiaľ u všetkých odobraných vzoriek nebola potvrdená prítomnosť dioxínov. V prípade zaznamenania výskytu dioxínov v analyzovaných vzorkách a ich potvrdenia v Národnom referenčnom laboratóriu ŠVPS SR okamžite je povinná vystaviť uvedené zistenie do systému výstražného varovania v rámci EÚ – RASFF, informovať obyvateľstvo a zabezpečiť adekvátne opatrenia na stiahnutie resp. zabránenie distribúcie príslušnej šarže uvedeného produktu.
Problematika dioxínov je dlhodobým problémom a predmetom záujmu vedeckej a odbornej komunity. Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA – Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, pôsobiacom na MPRV SR v roku 2010 zadal spracovanie vedeckého hodnotenia rizika ohľadom záťaže obyvateľstva SR dioxínmi z potravín živočíšneho pôvodu.
Uvedené vedecké hodnotenie rizika je zverejnené pre odbornú a laickú verejnosť na web stránke MPRV SR na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=193&id=4292


S pozdravom

Ing. Zuzana Kontrová
generálna riaditeľka
sekcie poľnohospodárstva, potravinárstva
a obchodu
Odbor komunikácie MPSR je offline   Odpovedať s citovaním