AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Hľadaj v diskusiách
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Zobrazujem 1 až 25 z 500
Hľadanie trvalo 0.06 sekúnd.
Hľadaj: Príspevok poslal: Odbor komunikácie 1
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 23-10-2019, 12:16
Reakcie: 1
Zobrazenia: 3,954
Re: verejný obstarávateľ ako potravinársky podnik

Dobrý deň,

zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami sa vzťahuje na odberateľov a dodávateľov potravín.
Podľa § 2 písm. b) zákona o neprimeraných podmienkach: „odberateľom je...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 08-10-2019, 14:34
Reakcie: 1
Zobrazenia: 776
Re: Založenie ovocného sadu

Dobrý deň,

pred výsadbou je potrebné získať záväzné stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (ktorým je pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu) na základe projektu na zriadenie...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 24-09-2019, 10:22
Reakcie: 1
Zobrazenia: 855
Re: Pladba pre mladého poľnohospodára

Dobrý deň,

v zmysle § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 17-09-2019, 08:34
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,219
Re: Dotácia na poľnohospodársku techniku.

Dobrý deň,

v súčasnej dobe sa pripravuje len základná európska legislatíva pre budúce programové obdobie 2021-2027. Z tejto legislatívy bude možné vychádzať pri príprave strategického dokumentu...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 02-09-2019, 12:35
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,256
Re: otázka "Zelená nafta"

Dobrý deň,

vzhľadom na potrebu jednoznačného preverenia plnenia podmienok na podanie žiadosti je potrebné preukázať, že žiadateľ je aktuálne stále evidovaným SHR a aké má IČO. Tieto údaje nie sú...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 15-07-2019, 08:15
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,359
Re: Výzva č. 41/PRV/2019

Dobrý deň,

podľa bodu 2.8.7 výzvy č. 41/PRV/2019 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 15-07-2019, 08:13
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,165
Re: cena za nájom poľnohospodárske pôdy

Dobrý deň,


„Obvyklá výška nájomného“ stanovená podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 17-06-2019, 10:36
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,111
Re: dualna kvalita

Dobrý deň,

potravinársky segment bude mať na starosti ŠVPS SR, pričom časť týkajúca sa nepotravinárskeho segmentu by mala riešiť Slovenská obchodná inšpekcia.
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 30-05-2019, 12:37
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,376
Re: Výzva na vydanie pozemkov

Dobrý deň,

pri našej odpovedi na Vašu žiadosť vychádzame výlučne z informácií uvedených vo Vašej žiadosti.
Ako uvádzate, vlastníte pozemky evidované v registri C (po pozemkových úpravách) a vyzvali...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 14-05-2019, 11:29
Reakcie: 1
Zobrazenia: 980
Re: TTP čistenie

Dobrý deň,

v zmysle platnej legislatívy EÚ je „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“ akákoľvek poľnohospodárska plocha podniku, ktorá sa využíva na poľnohospodársku činnosť, alebo ak sa plocha...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 07-05-2019, 14:00
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,020
Re: Odpoved na žiadosť o vyjadrenie

Dobrý deň,

Váš dotaz smerujte na email: info@apa.sk

http://www.apa.sk/kontakt-verejnost
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 11-04-2019, 08:34
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,077
Re: pestovateľská pálenica

Dobrý deň,

- Postup pri vydávaní povolenia upravuje zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
- Forma žiadosti závisí od toho, či máte záujem vyrábať lieh ako fyzická osoba (§ 3 ods....
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 09-04-2019, 09:00
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,741
Re: greening

Dobrý deň,

v zmysle platnej legislatívy je žiadateľ o priame platby v prípade, že jeho nahlásená orná pôda pokrýva viac ako 15 hektárov vrátane, povinný zabezpečiť, aby plocha zodpovedajúca aspoň 5...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 09-04-2019, 07:54
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,074
Re: Dotacie na lúky a pasienky

Dobrý deň,

v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 08-03-2019, 15:41
Reakcie: 1
Shr
Zobrazenia: 1,439
Re: Shr

Dobrý deň,

ak sa fyzická osoba raz stane samostatne hospodáriacim roľníkom v dôsledku zápisu do evidencie SHR obcou, tak ním je až dovtedy, kým nebude vymazaná z evidencie SHR tou istou...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-02-2019, 08:51
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,041
Re: z 503/2004 - Prednostne pravo na najom pozemkov

Dobrý deň,

cukrová repa je podľa nariadenia vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín zaradená medzi poľné plodiny - REPY, nie medzi...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-02-2019, 08:51
Reakcie: 1
Zobrazenia: 944
Re: Výzva 4.2

Dobrý deň,

v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 je podpora na spracovanie poľnohospodárskych produktov je poskytovaná prostredníctvom podopatrenia 4.2 „Podpora pre investície na...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-02-2019, 08:48
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,216
Re: polnohospodarske pojmy

Dobrý deň,

poľnohospodárska plodina:
Plodina je úžitková rastlina. Neexistuje žiadna definícia. V EÚ môžeme pod poľnohospodárskou plodinou rozumieť položku Spoločného katalógu poľnohospodárskych...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 29-01-2019, 11:55
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,190
Re: Pozemkové úpravy - Čo teraz?

Dobrý deň,

v danej veci bolo podané odvolanie a ešte nie je v tomto smere vydané právoplatné rozhodnutie, takže z uvedeného vyplýva, že Úrad pre verejné obstarávanie nič právoplatne nezamietol.
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 29-01-2019, 11:54
Reakcie: 1
Zobrazenia: 872
Re: Zákaz používať suroviny od drobných farmárov na podnikanie

Dobrý deň,

Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z .z. je zamerané výlučne na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ustanovuje výnimky z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskej...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 24-01-2019, 14:28
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,074
Re: súkromná výroba destilátu

Dobrý deň,

v zmysle zákona č. 290/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 24-01-2019, 14:26
Reakcie: 1
Zobrazenia: 951
Re: Oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

Dobrý deň,

Áno zoznam existuje.

Nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka (v znení č. 163/2015 Z....
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 19-12-2018, 08:07
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,538
Re: Projekt Zelená nafta

Dobrý deň,

úloha odbornej pomoci je realizovaná v rámci kontraktu, ktorý je uzatvorený medzi MPRV SR a NPPC. Zodpovedným riešiteľom je NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 21-11-2018, 13:33
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,680
Re: chov včiel v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby

Dobrý deň,

v rámci projektových opatrení PRV SR 2014 – 2020 je podpora živočíšnej výroby poskytovaná najmä prostredníctvom podopatrenia 4.1 „Podpora na investície do poľnohospodárskych produktov“....
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 19-11-2018, 12:29
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,255
Re: Chov koní

Dobrý deň,

podpora podnikania na vidieku je jednou z priorít PRV SR 2014 – 2020. Tento program podporuje najmä oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, ale aj oblasť mikro, malého a stredného podnikania...
Zobrazujem 1 až 25 z 500

 
Prejdi na

Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 00:24.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..