AgroFórum

AgroFórum (http://www.agroforum.sk/index.php)
-   Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív (http://www.agroforum.sk/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Kompetencie InŠpektorov Rvps (http://www.agroforum.sk/showthread.php?t=1930)

michalle 08-04-2008 00:22

Kompetencie InŠpektorov Rvps
 
Mohli by ste mi prosím dať informáciu, kde sa dajú zistiť práva a kompetencie inšpektorov RVPS, napr. čo môžu kontrolovať, či sa môžu pohybovať po prevádzke bez zodpovednej osoby.

hozova 08-04-2008 10:06

Re: Kompetencie InŠpektorov Rvps
 
Dobrý deň,

Úlohy a organizácia úradnej kontroly potravín, teda úlohy a právomoci inšpektorov úradnej kontroly potravín (t.j. výroba bezpečných potravín a ostatných požívatín, manipulácia s nimi a ich umiestnenie na trh v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa) sú v Slovenskej republike upravené zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Štátna veterinárna a potravinová správa sa riadi dvomi zákonmi už spomínaným zákonom o potravinách a kompetencie inšpektorov vo veterinárnej obasti sú upravené zákonom č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti.

michalle 08-04-2008 22:43

Re: Kompetencie InŠpektorov Rvps
 
Sú kompetenice inšpektorov rovnake pri produktoch živočíšneho aj neživočíšneho pôvodu? Je možné niekde zistiť, čo môže a čo nemôže inšpektor pri návšteve prevádzky?

hozova 14-04-2008 12:26

Re: Kompetencie InŠpektorov Rvps
 
Dobry den,

Kompetencie veterinárnych inšpektorv nájdete v zákone 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a kompetencie inšpektorov, ktorý vykonávajú úradnú kontrolu potravín ich povinnosti ako i ich práva v zákone NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

dzlubo 04-02-2009 14:43

Re: Kompetencie InŠpektorov Rvps
 
A ku kompetenciám veterinárnych inšpektorov v chovoch zvierat patria aj kompetencie Úradného veterinárneho lekára, ktoré sú opísaný v spomínanom zákone 39/2007 Z.Z. :)

dieting 29-12-2014 10:24

Re: Kompetencie InŠpektorov Rvps
 
Je možné niekde zistiť, čo môže a čo nemôže inšpektor pri návšteve prevádzky?

pyaramosam 17-02-2015 13:17

Re: Kompetencie InŠpektorov Rvps
 
Úlohy a organizácia úradnej kontroly potravín, teda úlohy a právomoci inšpektorov úradnej kontroly potravín (t.j. výroba bezpečných potravín a ostatných požívatín, manipulácia s nimi a ich umiestnenie na trh v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa) sú v Slovenskej republike upravené zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.?


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 13:16.

Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..