AgroFórum

AgroFórum (http://www.agroforum.sk/index.php)
-   Fórum pre bezpečnosť potravín a krmív (http://www.agroforum.sk/forumdisplay.php?f=5)
-   -   podopatrenie 6.3 (http://www.agroforum.sk/showthread.php?t=4584)

Jozef58 24-01-2017 15:51

podopatrenie 6.3
 
Na moju otázku , kedy bude vyhlásená výzva, mi bolo odpovedané: Dátum podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov, je november 2016. Je február 2017 a apa nezverejnila nič. Takže sa chcem opät spytať ako je to s termínom výzvy Ďakujem

Pista22 24-01-2017 20:08

Re: podopatrenie 6.3
 
Vážená poľnohospodárska platobná agentúra,
Chcel by som Vás požiadať o odpoveď, kedy bude zverejnená výzva z PRV 2014-2020, opatrenie 6.3, podpora malých farmárov. Na stránke ministerstva pôdohospodárstva, v sekcii agroforum je zverejnená informácia, že táto výzva mala byť vypísaná koncom roka 2016 a uzavretá vo februári 2017.
Resp, či existuje predpoklad, že táto výzva bude vôbec vypísaná, nakoľko je verejne známe, že financie z programu rozvoja vidieka, ich veľká časť boli minuté.
Ďakujem za odpoveď.
Dobrý deň pán Olos
ohľadom výziev, ktoré ešte len budú vyhlásené Vám odporúčame informovať sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
S pozdravom

Mgr. Emília Jarová
115 Referát komunikácie

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 9
815 26 Bratislava
Slovenská republika

Dobrý deň p.Jarova, ďakujem za odpoveď. S ministerstvom som komunikoval, konkrétne so zamestnancom, ktorý pripravoval výzvu 6.3, že táto je hotová a záleží iba na PPA, kedy výzvu vypíše. Chcem sa spýtať ešte raz, kedy plánuje PPA vypísať výzvu na podporu malých farmárov. Ďakujem, Olos

Dobrý deň pán Olos,
posielam Vám odpoveď PPA sekcie projektových podpôr:
„PPA plánuje výzvu vyhlásiť v 1. polroku 2017, presný termín nie je zatiaľ určený, v súčasnosti sa v spolupráci s riadiacim orgánom upravuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020.“

S pozdravom


Mgr. Emília Jarová
115 Referát komunikácie

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 9
815 26 Bratislava
Slovenská republika

Dobrý deň p.Jarova, ďakujem za odpoveď. Trochu sa však usmievam, ako sa dajú zabaliť neurčité termíny do určitého obdobia :) Prvý polrok tohoto roka má šesť mesiacov pred sebou. Mohli kolegovia odpísať konkrétnejšie, napr. Prvý kvartál, alebo druhý kvartál.. vyhlásenie tejto výzvy sa už tuším druhý rok odkladá
A možno je problém vo finančnom krytí...
Ešte raz, srdečná vďaka za odpoveď. S pozdravom, Olos


...takže tak. prvý polrok tohoto roka by mala byť zverejnená výzva. Na toto opatrenie je vyčlenených okolo 4 milióny eur, čiže podpora sa ujde pre nejakých 330 malých farmárov. Dúfam, že za zverejnenie mailovej komunikácie s PPA mi opäť pošlú páni sériu kontrol:)

Jozef58 26-01-2017 09:58

Re: podopatrenie 6.3
 
Dobrý deň, ukážková komunikácia so štátnou správcov SR. Palec hore Pista22. Prajem pevne nervy.


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 18:14.

Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..