AgroFórum

AgroFórum (http://www.agroforum.sk/index.php)
-   Rastlinná výroba (http://www.agroforum.sk/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Zmena kultúry pôdy SAD na OP (http://www.agroforum.sk/showthread.php?t=4910)

rodrigo 19-01-2019 22:04

Zmena kultúry pôdy SAD na OP
 
Dobrý deň chcel by som sa opýtať na postup prevod kulturneho dielu SAD na ornú pôdu. Ako postupovať. Dôvod prevodu je bývali sad je vyklčovaný chcel by som tam zasiať.

martin90 06-01-2020 10:57

Re: Zmena kultúry pôdy SAD na OP
 
Ahoj,

Nevidim tu ziadne odpovede ale tato otazka by zaujimala aj mna. Chcem zmenit zarastent sad na ttp, pricom sad planujem vyrubat.

Martin

Ján Obšitník 15-01-2020 16:36

Re: Zmena kultúry pôdy SAD na OP
 
ZMENY DRUHOV POZEMKOV

§ 9 zákona č.220/2004 Z.z.:


Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa vydá záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku, ak ide o zmenu


a)jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku; pri návrhu zmeny vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku si vyžiada odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy obsahujúce zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja,


b)nepoľnohospodárskeho druhu pozemku, okrem lesného pozemku, na poľnohospodársky druh pozemku; v prípade potreby si vyžiada odborné stanovisko pôdnej služby.


(4)Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú:


a)kópia z katastrálnej mapy, údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo identifikácia parcely, ak vlastnícke právo k pozemku nie je evidované na parcele registra „C“ katastra, vyjadrenie vlastníka pozemku a vyjadrenie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny,9a) alebo


b)geometrický plán, ak dochádza k deleniu parcely.


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 22:26.

Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..