PDA

View Full Version : Lesníctvo a poľovníctvo


 1. Platia este ústavné práva vlastníkov?
 2. Žiadosť o informáciu o „Lesoch s vysokou zachovanou hodnotou“ na území SR
 3. farmársky zákon a polovníci
 4. Výsadba v chránenej krajinnej oblasti
 5. Obnovitelne zdroje energie
 6. Farmarský zákon a ochrana lesného majetku.
 7. Neúčasť na výročnej schôdzi
 8. Dotacie na lesy
 9. ČZ 550, 555 Klady a zápory
 10. vystúpenie zo spoločenstva
 11. Biele plochy
 12. Je to naozaj tak?
 13. Chatka v lese.
 14. Pozemkové združenie
 15. vyplácení peněz z vlastnictví lesa
 16. peniaze z vlastnictva lesov
 17. zalesnena luka
 18. Škodenie zveri na poli
 19. Zákon o poľovníctve
 20. výrub stromov rastúcich mimo lesa
 21. Trenčín - stanovanie
 22. poľovný hospodár
 23. Hospodárenie v lesoch
 24. Les 0,5 ha vo vlastníctve
 25. Dotaz
 26. čie sú stromy ?
 27. zalozenie nového revíru
 28. Strelci a spoločná poľovačka ???
 29. Lesy SR š.p. BB prenájom revíru
 30. Archiv dotacii lesneho hospodarstva... ?
 31. Skúšky odborných lesných hospodárov
 32. informácia o love sluky lesnej v roku 2010
 33. Nájomá zmluva
 34. pasienok - les?
 35. LESY SR štátny podnik
 36. doplnujúce reštitúcie
 37. Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
 38. Nelegálny tábor na lesných pozemkoch v Richnave
 39. výklad zákona o poľovníctve
 40. Urgencia urgencie.
 41. etická rada lesov
 42. Poľovníci - "horných 10000"
 43. plantáž RRD
 44. rozkrádanie majetku štátnych podnikov
 45. Ako založiť revír
 46. Výkon práv poľovníctva hospodár aj poľovné združenie?
 47. Mapa ci je na les
 48. korupcia na SPF v podaní poľovníckej vrchnosti
 49. Lesnícke a poľovnícke noviny
 50. Lesnícky GIS
 51. uznanie a minimálna výmera poľovného revíru
 52. novela 274/2009
 53. Založenie chovu danielej zveri
 54. Iba ako podnikateľ?
 55. Ochranné pásmo lesa
 56. Olh
 57. ukončenie zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva
 58. Intravilán.
 59. zastupovanie na zhromazdeni vlastnikov pol.pozemkov
 60. Diskusné fórum - Lesnícke noviny
 61. Pozemkové spoločenstvá
 62. Výška nájmu za výkon práva poľovníctva
 63. Polovnicke zdruzenia
 64. ako postupovať pri neprávnom zápise ROEP?
 65. Zákon o PS - §21
 66. vopred dakujem
 67. Rýchlorastúce dreviny
 68. Všetci nové zmluvy?, áno či nie?
 69. Výsmech vlastníckych práv....
 70. Skúsenosti s poľovníckym oblečenim a obuvov. Kvalita a špecifikácie
 71. Ďalekohľad pre poľovníctvo
 72. Lesna Škôlka
 73. Pozemkové spoločenstvo
 74. Náhrada za užívanie poľovného revíru
 75. Založenie nového spoločenstva pre vlastníkov lesa
 76. výber lesa spod správy SR - POSTUP
 77. Začínajúci poľovník
 78. lesné cesty
 79. Drastická ťažba lesov
 80. POz.spoloč.- voľba výboru
 81. Dokedy budeme tolerovať pseudoochranárov?!
 82. Orech čierny
 83. Cyklistika na horských cestách
 84. Africký mor ošípaných
 85. zisk z hospodárenia na lesných pozemkoch
 86. Odvolanie vyboru a predasesu urbaru
 87. Koncepcia poľovníctva
 88. Predaj a zámena lesa od LESY S.R
 89. Suchý les, povolenie na ťažbu